oktober 31, 2016

Boligforening

Boligforening

Vedligeholdelsesplan
2T udfører både 5 -og 10 års vedligeholdelsesplaner.
En vedligeholdelsesplan giver et godt overblik over en ejendoms sundhedstilstand. Den beskriver på klart dansk ejendommens stand.
Planen kan læses af alle, og uden at man behøver at have forudgående indsigt i byggeri.
En vedligeholdelsesplan skrives på baggrund af en byggeteknisk gennemgang af ejendommen.
Planen omhandler ejendommens klimaskærm og indvendige fællesrum, samt køkken / bad. Planen udmunder i budget for kommende ekstra ordinære vedligeholdelses omkostninger.
Foreningen kan opnå store besparelser og undgå skader på bygningen, med et bygningstjek af en byggesagkyndig.
Energimærkning
2T tilbyder udførelse af lovpligtig energimærkning, og ved samtidig bestilling med vedligeholdelsesplan, gives 50 % rabat på vedligeholdelsesplanen.
Overordnet bygningsteknisk gennemgang af foreningens ejendom, og energimærket fremlægges for bestyrelsen og eventuelt på generalforsamlingen.
Vurdering og prioritering af energimærkets forslag.
Hus ingeniør – Få fast tilknyttet rådgivende ingeniør eller arkitekt
2T står altid klar til at besvare spørgsmål, eller udføre teknisk gennemgang af netop Jeres forenings problemer. Vi tilbyder eksempelvis gennemgang af ejendommen for konstatering af fugt og skimmelsvamp

2T tilbyder blandt andet følgende “dagligdags” løsninger

• Årlig teknisk gennemgang af byggesagkyndig
• Energi optimering
• Deltagelse på generelforsamling
Andelsvurdering
2T tilbyder at udfører andelsvurderinger ifbm. fraflytning, hvor boligens forbedringer samt løsøre vurderes.
2T kan også tilbyde vvs og el tjek ifbm. andelsvurderingen, hvor lejlighedens installationer gennemgås af fag folk.
Renoveringsprojekter
2T tilbyder at tage ansvaret for at følge foreningens renoveringsprojekt fra start til slut.
Vi ønsker at bestyrelsen skal have tryghed uden ansvar i hele byggeforløbet, mens vi sørger for kvalitet, økonomi og aflevering til tiden.

Herunder kan ses forhold som vi tilbyder Jeres boligforening

• Myndighedsbehandling
• Statiske beregninger
• Energi styring og optimering
• Vand -og afløbsinstallationer
• Fugtsikring og renovering af eksempelvis kælder
• Udbudsbeskrivelse for indhentelse af underhåndsbud samt afholdelse licitation
• Fagtilsyn
• Byggeledelse/byggemøder
• Økonomi opfølgning samt budget
• Opfølgningsmøder med bestyrelsen efter aftale
• Afholdelse af aflevering samt 1 -og 5 års gennemgang

2T tilbyder også en bred vifte af punkter udover ovenstående, I er altid velkomne til at kontakte os for spørgsmål.